Leczenie uzależnienia od Internetu i komputera

Objawy uzależnienia od Internetu:

Jeśli w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności to możemy mówić o początkach problemu. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie:

 • próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie,
 • tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzebę wydłużania czasu spędzonego w Internecie, by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji,
 • zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane,
 • kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania,
 • korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą,

Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu?

Dr Kimberly Young w 1996 roku przedstawiła kryteria uzależnienia od Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz na następujące pytania:

 • Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często myśli o poprzednich, bądź następnych pobytach w Sieci)?
 • Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?
 • Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało?
 • Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 • Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać z Internetu?
 • Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu?
 • Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem z Internetem?
 • Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na poprawę pogorszonego nastroju (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

Pięć twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania oznacza uzależnienie od Internetu.

Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci:
 • odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
 • zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
 • zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia związanych z nimi trudności,
 • podwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za normalne np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie,
 • zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów),
 • uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży),
 • dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność.
Na szczęście istnieją zasady bezpieczeństwa, które mogą zapobiec uzależnieniu dziecka od Internetu.
 • Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony. Pół godziny lub godzina dziennie to wystarczający czas dla dziecka.
 • Godziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola). Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania, co dziecko przy nim robi. Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki i sen.
 • Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci. Małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, a starsze zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.
Co zrobić, gdy podejrzewamy, że dziecko może być uzależnione od Internetu?
 • Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).
 • Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii np. w SYSTEM-MED
 • Skonsultować swoje wątpliwości ze specjalistami z helpline.org.pl – www.helpline.org.pl, helpline@helpline.org.pl, tel. 0-800-100-100.

Pomożemy Ci

Zadzwoń:

730-509-030

730-509-040

lub napisz do nas: