Terapia uzależnień – jak wygląda leczenie w naszym ośrodku?

Zadzwoń: 730-509-030, 730-509-040

Pomożemy!

Leczenie odwykowe odbywa się u nas w oparciu o sprawdzone i profesjonalne metody terapeutyczne.

Przygotowaliśmy terapię podstawową i pogłębioną. Rodzaj leczenia uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji pacjenta.

 

Terapia podstawowa

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień System MED oferuje podstawową  terapię stacjonarną trwającą od 4 do 8 tygodni. Obejmuje ona intensywny program terapii uzależnień z całodobową opieką terapeutyczną oraz opieką medyczną (standardowo robimy badania lekarskie). W ośrodku przez całą dobę przebywa terapeuta, więc wspólne aktywności poza spotkaniami terapeutycznymi również wzmacniają cały proces terapii.

Inną formą uczestnictwa w terapii podstawowej jest terapia dzienna. Pacjent przebywa w ośrodku od rana do wieczora i uczestniczy w zajęciach, a wieczorem wraca do własnego domu. Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do soboty. Terapia dzienna, podobnie jak ta w systemie stacjonarnym, trwa 4-8 tygodni.

Dla zapracowanych oferujemy również terapię w formie ambulatoryjnej, gdy pacjent uczestniczy w minimum dwóch godzinnych spotkaniach z terapeutą w tygodniu. W tym wypadku terapia uzależnień na poziomie podstawowym trwa około 5 miesięcy.

Trening zapobiegania nawrotom picia

Jako terapię następczą po terapii podstawowej, proponujemy pacjentom trening zapobiegania nawrotom picia. Jest to terapia uzależnień zwiększająca umiejętności radzenia sobie w przypadku nawrotu choroby alkoholowej. Jest również pomocna osobom, które właśnie doświadczają nawrotu i potrzebują wdrożenia planu naprawczego własnego trzeźwienia.

Zajęcia odbywają się w systemie grupowym bądź indywidualnym. Trwają około 3 miesiące,  z częstotliwością jednego 1-godzinnego spotkania w tygodniu (w systemie indywidualnym) lub jednego 2,5-godzinnego spotkania jeden raz w tygodniu (w przypadku systemu grupowego).

Program terapii alkoholizmu

Nasz program terapii alkoholizmu jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego podstawowe etapy to:

  • diagnoza uzależnienia – rozpoznanie objawów choroby;
  • praca nad bezsilnością;
  • praca nad rozpoznaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym (przymusem picia);
  • warsztat pracy nad uczuciami: wstyd, poczucie winy, złość;
  • proces zdrowienia – mapa śmierci i mapa życia – dojrzały wybór;
  • trening TAZA i elementy treningu asertywności;
  • nauka identyfikacji sygnałów ostrzegawczych, które wskazują na nawrót w chorobie uzależnienia od alkoholu;
  • Osobisty Plan Zdrowienia.

Tworzymy Osobisty Plan Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika terapii. Dzięki temu przeprowadzana w naszym ośrodku terapia alkoholizmu ma szansę przynieść zadowalające rezultaty.

Terapia pogłębiona

W ramach dalszych oddziaływań terapeutycznych proponujemy naszym pacjentom udział w terapii pogłębionej. Polega ona na intensywnej pracy nad sobą – uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami, rekonstrukcji systemu „JA” oraz pomaga zmieniać nieadaptacyjne schematy poznawcze, które utrudniają bądź uniemożliwiają trzeźwienie. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym, w formie jednej sesji tygodniowo.

Pomożemy Ci

Zadzwoń:

730-509-030

730-509-040

lub napisz do nas: