Skąd biorą się uzależnienia?

Alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne, a nawet kofeina — granica pomiędzy rekreacyjnym użytkowaniem, a popadaniem coraz głębiej w otchłań nałogu jest stosunkowo cienka. Co jednak leży u podstaw tego mechanizmu, jak nie przeoczyć subtelnych sygnałów ostrzegawczych oraz gdzie warto postawić granicę? Poniżej odpowiadamy na pytanie, skąd biorą się uzależnienia.

Uzależnienia — dlaczego popadamy w nałogi?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi — inaczej mówiąc, nie da się wyodrębnić jednego czynnika, który odpowiadałby za rozwój uzależnienia. Mamy tutaj raczej do czynienia z kombinacją różnych okoliczności i uwarunkowań, które wspólnie determinują ryzyko popadnięcia w nałóg.

Pierwszym obszarem, któremu zdecydowanie warto się przyjrzeć, są czynniki środowiskowe, w tym psychospołeczne. Dużą rolę odgrywa tutaj tryb życia, jak choćby narażenie na przewlekły stres, a także duża ekspozycja oraz łatwy dostęp do używek. Naturalnie, nie bez znaczenia jest również kwestia wychowania — zbyt oszczędne okazywanie czułości, częsta nieobecność rodzica oraz nieprawidłowe wzorce. Społeczne przyzwolenie, szczególnie w młodym wieku, bez wątpienia przyczynia się do rozwoju nałogu.

Przedmiotem szeroko zakrojonych badań jest również genetyka, a konkretnie jej wpływ na występowanie uzależnień. Naukowcy szukają korelacji między obecnością określonych sekwencji w kodzie DNA a skłonnością do nałogu. Warto w tym momencie wspomnieć chociażby o wrodzonej skłonności do stresu oraz intensywnego przeżywania negatywnych emocji, a także większej tolerancji na środki odurzające (np. odziedziczonej po rodzicach cierpiących na chorobę alkoholową). Osoby o konkretnym genotypie mogą być zatem bardziej predestynowani do uzależnienia.

Dwie strony medalu

Kwestia źródła uzależnienia zdaje się zatem opierać na dwóch głównych filarach — genetycznej predyspozycji oraz aspektów środowiskowych. Kombinacja tychże czynników może znacząco zwiększyć szanse na popadnięcie w nałóg. Z drugie strony jednak, żadne okoliczności nie gwarantują spełnienia takiego scenariusza — mowa tutaj raczej o statystycznej szansie. Sprawdź pozostałe artykuły dostępne na naszej stronie internetowej, by dowiedzieć się więcej.

Wróć do bloga