Narkomania jako problem społeczny 

Zjawisko narkomanii jest w naszym kraju znane od lat 70., kiedy to duża grupa młodzieży zaczęła eksperymentować z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Zjawisko to było w tamtych latach szczególnie zauważalne wśród hippisów. Dzisiaj dostęp do różnych narkotyków jest łatwiejszy niż w przeszłości, co skutkuje wzrostem użytkowników tych substancji.

Uzależnienie od narkotyków może przybierać różne formy w zależności od stosowanej substancji – począwszy od uzależnienia psychicznego, a na silnym uzależnieniu fizycznym kończąc. Niezależnie od rodzaju zażywanego narkotyku narkomania jest bardzo ważnym problemem społecznym, ponieważ stanowi realne zagrożenie dla ładu społecznego. Narkomania jest problemem zdrowotnym, który jest jednak silnie uwikłany w kontekst społeczny.

Kim tak właściwie jest narkoman?

Jeżeli zadamy to pytanie różnym ludziom, uzyskamy na nie różne odpowiedzi. Dla jednych narkoman to osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych, dla innych może być to osoba okazjonalnie po nie sięgająca, a dla jeszcze innych jest to każda osoba, która ma jakikolwiek kontakt z kręgami ludzi obracających się w określonych subkulturach powiązanych z narkotykami. Z naukowego i medycznego punktu widzenia narkomanem nazywamy osobę, która jest uzależniona od narkotyków, regularnie je zażywa i w ten sposób naraża swoje zdrowie (psychiczne i fizyczne) na szwank. W przypadku narkotyków rozróżniamy dwa rodzaje uzależnienia: psychiczne i fizyczne. Uzależnienie psychiczne objawia się silną potrzebą zażycia narkotyku, aby się rozluźnić i zrelaksować. Uzależnienie fizyczne to stan, kiedy dana osoba nie umie już normalnie funkcjonować bez przyjęcia dziennej dawki narkotyku.

Kiedy niezbędna jest pomoc?

Jeżeli osoba uzależniona nie umie normalnie funkcjonować w społeczeństwie bez zażycia konkretnej substancji psychoaktywnej, a więc jest od niej uzależniona fizycznie, niezbędna jest specjalistyczna pomoc. Leczenie narkomanii przeprowadzane w naszym ośrodku to proces, którego nie da się przejść samemu. Pomoc doświadczonych specjalistów jest czynnikiem decydującym o powodzeniu terapii.

Dlaczego narkomania jest problemem społecznym?

Osoba uzależniona jest w wielu aspektach życia dysfunkcyjna, dlatego narkomania jest traktowana jako problem społeczny. Narkomani czują przymus zażywania substancji psychoaktywnych, aby móc przeżyć kolejny dzień, jednak ich zażycie powoduje u nich halucynacje i zaburzenia psychiczne. Po ich zażyciu nie mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Niemożliwe jest wykonywanie pracy, uczenie się czy nawet realizowanie prozaicznych codziennych czynności (takich jak np. mycie się czy gotowanie). U osób uzależnionych pojawiają się różne reakcje psychiczne takie jak: zaburzona koordynacja ruchowa, depresja, paranoja, psychoza, stany lękowe, senność albo urojenia. Zażywanie narkotyków jest również szkodliwe dla zdrowia, ponieważ wyniszcza różne organy w naszym ciele i w ten sposób przyczynia się do rozwoju niebezpiecznych chorób.

Narkomania jest więc problemem zarówno medycznym, jak i społecznym. Narkomani są marginalizowani społecznie, gdyż nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu. Ich relacje z innymi ludźmi są dysfunkcyjne, a na skutek zażywania narkotyków zapadają na ciężkie choroby, które na dobre wykluczają ich ze społeczeństwa.

Wróć do bloga