Terapia uzależnień – jak wygląda leczenie?

Zadzwoń: 730-509-030, 730-509-040

Pomożemy!

Terapia podstawowa

Oferujemy terapię stacjonarną trwającą od 4 do 8 tygodni. Obejmuje ona intensywny program terapii uzależnień z całodobową opieką terapeutyczną oraz opieką medyczną (standardowo robimy badania lekarskie). W ośrodku przez całą dobę przebywa terapeuta, więc wspólne aktywności poza spotkaniami terapeutycznymi również wzmacniają cały proces terapii.

Inną formą uczestnictwa w terapii podstawowej jest terapia dzienna. Pacjent w tym przypadku przebywa w ośrodku od rana do wieczora i uczestniczy w zajęciach, a wieczorem wraca do własnego domu. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty. Terapia podobnie jak w systemie stacjonarnym trwa 4-8 tygodni.

Dla zapracowanych oferuje również terapię w formie ambulatoryjnej, gdzie pacjent uczestniczy w minimum dwóch godzinnych spotkaniach z terapeutą w tygodniu. W tym wypadku terapia uzależnień na poziomie podstawowym trwa około 5 miesięcy.

Trening zapobiegania nawrotom picia

Jako formę terapii następczej po terapii podstawowej proponujemy pacjentom wzięcie udziału w treningu zapobiegania nawrotom picia. Jest to terapia uzależnień zwiększająca umiejętności radzenia sobie w przypadku nawrotu choroby. Jest również pomocna dla osób, które właśnie doświadczają nawrotu i potrzebują wdrożenia planu naprawczego własnego trzeźwienia.

Zajęcia odbywają się w systemie grupowym bądź indywidualnym. Trwają około 3 miesiące z częstotliwością jednego 1-godzinnego spotkania w tygodniu w systemie indywidualnym lub jednego 2,5-godzinnego spotkania jeden raz w tygodniu w przypadku systemu grupowego.

Program terapii uzależnień

Nasz program terapii alkoholizmu jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego podstawowe etapy to:

  • diagnoza uzależnienia – rozpoznanie objawów choroby
  • praca nad bezsilnością.
  • pracy nad rozpoznaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym (przymusem picia).
  • warsztat pracy nad uczuciami: wstyd, poczucie winy, złość.
  • proces zdrowienia – mapa śmierci i mapa życia – dojrzały wybór.
  • trening TAZA i elementy treningu asertywności.
  • sygnały ostrzegawcze a nawrót w chorobie uzależnienia od alkoholu.
  • osobisty Plan Zdrowienia.

Tworzymy Osobisty Plan Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika terapii.

Terapia pogłębiona

W ramach dalszych oddziaływań terapeutycznych proponujemy naszym pacjentom wzięcie udziału w terapii pogłębionej. Polega ona na intensywnej pracy nad sobą, uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami rekonstrukcji systemu „JA” oraz pomaga zmieniać nieadaptacyjne schematy poznawcze, które utrudniają bądź uniemożliwiają trzeźwienie. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym w ilości jednej sesji tygodniowo.

Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym w ilości jednej sesji tygodniowo.

Pomożemy Ci

Zadzwoń:

730-509-030

730-509-040

lub napisz do nas: