Ośrodek terapii uzależnień – poznaj naszą kadrę

Tadeusz Czapka - właściciel

Mgr Pedagogiki Specjalnej – Specjalność Resocjalizacja, Psychoterapeuta Uzależnień i Współuzależnień, Psychoterapeuta Par, 15 lat abstynencji.

Wychodzenie z uzależnienia, powrót do zdrowia, trzeźwienie to synonimy ozdrowieńczego procesu, który – mimo że dokonuje się na naszych oczach – jest pełen niejasności, paradoksów i tajemnic.
A. Dodziuk Trzeźwienie jako droga życiowa IPZ Warszawa 2006

Jestem jednym z wielu tych, którym udało się wyrwać z sideł nałogu. Mogę podzielić się z tymi którzy tego zechcą, wiedzą – jak odmienić życie swoje i swoich bliskich, poprzez zdecydowane rozstanie się z nałogiem; wiedzą opartą nie tylko na moich osobistych doświadczeniach, ale także popartą gruntownym, ustawicznie pogłębianym przygotowaniem merytorycznym.

Urszula Zygmunt

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień
Wieloletni praktyk w zawodzie
Absolwentka wielu szkoleń zawodowych

Anna Radomska

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień
Mgr Pedagogiki – Specjalność Rewalidacja z Terapią Pedagogiczną, Dyplomowany Terapeuta Zajęciowy
Absolwentka wielu szkoleń zawodowych.

Przeszkolony terapeuta w zakresie:

  • uzależnień behawioralnych (seksoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, patologiczny hazard)
  • psychoterapii schematów w pogłębionym etapie terapii uzależnień
  • pomocy rodzinie osób uzależnionych
  • terapii motywującej w lecznictwie odwykowym
  • procesów terapeutycznych w leczeniu uzależnień
  • głodu i nienasycenia w psychoterapii uzależnień

Joanna Salomon-Pandewa Spec. Internista – konsultacje przy przyjęciu oraz w trakcie pobytu w kwestiach odtruwania organizmu i poprawy ogólnego stanu zdrowia

Dr n. med. Marta Chlewińska Spec. Psychiatra – konsultacje w kwestiach wsparcia terapii, konsultacje w przypadkach trudnych i powikłanych zespołów odstawiennych.

Ewa Pyczek – Gospodyni – specjalistka od: pysznych posiłków, utrzymania czystości i miłej domowej atmosfery.